Τηλέφωνα επικοινωνίας

Social Media. –

Yandex Analytics

Onesmart Promotion

Yandex Metrica

Το Yandex Metrica είναι το εργαλείο ανάλυσης ιστού του Yandex, της κύριας μηχανής αναζήτησης στη Ρωσία. Αποτελείται από έναν κώδικα JavaScript που μόλις ενσωματωθεί στον Ιστό στέλνει επισκέψεις με πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στον ιστότοπο.

Yandex Analytics Onesmart Promotion

Διαθέτει τις συνήθεις μετρήσεις σε αυτόν τον τύπο εργαλείων, όπως προβολές σελίδας και περιόδους σύνδεσης που μπορούν να αναλυθούν κατά διαστάσεις. Επιτρέπει επίσης ορισμό συμβάντων μέτρησης, δημιουργία στόχων και μετρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλα αυτά κάνουν την λύση μέτρησης Yandex να θεωρείται μία από τις κύριες εναλλακτικές λύσεις στο Google Analytics.

Στοιχεία του Yandex Metrica

Μέσα στο Yandex Metrica μπορούμε να βρούμε στοιχεία όπως:

 • Χάρτη κλικ : Θερμικοί χάρτες με μέτρηση και οπτικοποίηση των κλικ που λαμβάνονται στον ιστό.
 • Link Map : Μέτρηση της αλληλεπίδρασης με συνδέσμους html εντός του ιστότοπου.
 • Scroll Map : Μέτρηση κάθετης κύλισης σε κάθε σελίδα.
 • Ανάλυση Φόρμας : Μέτρηση εγκατάλειψης σε πεδία φόρμας.
 • Web Viewer : Καταγραφή συνεδρίας (έως 1000 συνεδρίες ημερησίως με όριο αποθήκευσης 14 ημέρες.
 • Σύστημα ειδοποίησης: Η ειδοποίηση της κυκλοφορίας στον ιστό μειώνεται μέσω email με ειδοποίηση μέσω email ή SMS.
 • Εξερχόμενη ανάλυση και λήψεις: μέτρηση συνδέσμων προς εξωτερικούς ιστότοπους και λήψεις στον ιστότοπο

Πλεονεκτήματα του Yandex Métrica

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της χρήσης αυτού του εργαλείου ανάλυσης ιστού επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

  • Διαθέτει αποτελεσματικό έλεγχο της παραπομπής ανεπιθύμητων μηνυμάτων.
  • Επιτρέπει το φιλτράρισμα bot.
  • Προεπιλεγμένη διόρθωση αναπήδησης εάν ο χρήστης παραμείνει τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα στη σελίδα.
  • Είναι συμβατό με άλλα εργαλεία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες λύσεις μέτρησης όπως το Google Analytics ή το Matomo.

Είμαστε πιστοποιημένοι συνεργάτες Yandex στην Ελλάδα

Διαθέτουμε πιστοποιήσεις για τις Yandex Search, Yandex Direct Expert, Yandex Metrica Expert.