Εταιρικές μακέτες, επαγγελματική κάρτα, Chic & Chic Κέρκυρα

Δημιουργία brand Κέρκυρα, Ανασχεδιασμός λογότυπου, Κέρκυρα, Chic & Chic

Εταιρικές μακέτες, επαγγελματική κάρτα, Orange Bio, Κέρκυρα

Κατασκευή E-shop Κέρκυρα, Orange Bio, Βιολογικά προϊόντα

Κατασκευή E-shop Πρέβεζα, Κάβα Γκάφας

Δημιουργία brand Κέρκυρα, Orange Bio

Δημιουργία brand Κέρκυρα, Precious Moments

Κατασκευή ιστοσελίδας Κέρκυρα, Μπόικος μεταφορική

Δημιουργία brand Κέρκυρα, Μπόικος Μεταφορική

Εταιρικές μακέτες, επαγγελματική κάρτα Glo Brand Κέρκυρα

Δημιουργία Brand Κέρκυρα, Glo by Onesmart Promotion

Κατασκευή ιστοσελίδας Κέρκυρα, Ionian Sew View Villa