Προσκλήσεις γενικών συνελεύσεων

 • 2017
  Onesmart Promotion
  Πρόσκληση σε Γενική συνέλευση των μελών της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ONESMART PROMOTION
  • Όλα τα μέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Onesmart Promotion καλούνται να παρευρεθούν στην ετήσια Γενική συνέλευση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31.3.2017 και ώρα 16.00 στην έδρα της εταιρίας στην Μεγάλη Πέτρα , Αγ. Ματθαίου. Η παρουσία κρίνεται απαραίτητη.
 • 2018
  Onesmart Promotion
  Πρόσκληση σε Γενική συνέλευση των μελών της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ONESMART PROMOTION
  • Όλα τα μέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Onesmart Promotion καλούνται να παρευρεθούν στην ετήσια Γενική συνέλευση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 30.3.2018 και ώρα 16.00 στην έδρα της εταιρίας στην Μεγάλη Πέτρα , Αγ. Ματθαίου. Η παρουσία κρίνεται απαραίτητη.
 • 2019
  Onesmart Promotion
  Πρόσκληση σε Γενική συνέλευση των μελών της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ONESMART PROMOTION
  • Όλα τα μέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Onesmart Promotion καλούνται να παρευρεθούν στην ετήσια Γενική συνέλευση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29.3.2019 και ώρα 16.00 στην έδρα της εταιρίας στην Μεγάλη Πέτρα , Αγ. Ματθαίου. Η παρουσία κρίνεται απαραίτητη.
 • 2020
  Onesmart Promotion
  Πρόσκληση σε Γενική συνέλευση των μελών της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ONESMART PROMOTION
  • Όλα τα μέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Onesmart Promotion καλούνται να παρευρεθούν στην ετήσια Γενική συνέλευση που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 01.6.2020 και ώρα 16.00 στην έδρα της εταιρίας στην Αριστοτέλη Σιδέρη 37 στο κέντρο της πόλης. Η παρουσία κρίνεται απαραίτητη.