Προσκλήσεις γενικών συνελεύσεων

Πρόσκληση σε Γενική συνέλευση των μελών της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ONESMART PROMOTION

31.3.2017

Όλα τα μέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Onesmart Promotion καλούνται να παρευρεθούν στην ετήσια Γενική συνέλευση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31.3.2017 και ώρα 16.00 στην έδρα της εταιρίας στην Μεγάλη Πέτρα , Αγ. Ματθαίου. Η παρουσία κρίνεται απαραίτητη.

Πρόσκληση σε Γενική συνέλευση των μελών της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ONESMART PROMOTION

30.3.2018

Όλα τα μέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Onesmart Promotion καλούνται να παρευρεθούν στην ετήσια Γενική συνέλευση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 30.3.2018 και ώρα 16.00 στην έδρα της εταιρίας στην Μεγάλη Πέτρα , Αγ. Ματθαίου. Η παρουσία κρίνεται απαραίτητη.

Πρόσκληση σε Γενική συνέλευση των μελών της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ONESMART PROMOTION

29.3.2019

Όλα τα μέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Onesmart Promotion καλούνται να παρευρεθούν στην ετήσια Γενική συνέλευση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29.3.2019 και ώρα 16.00 στην έδρα της εταιρίας στην Μεγάλη Πέτρα , Αγ. Ματθαίου. Η παρουσία κρίνεται απαραίτητη.

Πρόσκληση σε Γενική συνέλευση των μελών της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ONESMART PROMOTION

01.6.2020

Όλα τα μέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Onesmart Promotion καλούνται να παρευρεθούν στην ετήσια Γενική συνέλευση που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 01.6.2020 και ώρα 16.00 στην έδρα της εταιρίας στην Αριστοτέλη Σιδέρη 37 στο κέντρο της πόλης. Η παρουσία κρίνεται απαραίτητη.