© Onesmart Promotion | Branding & Digital Marketing
Μοιράσου

Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II στην Περιφέρεια Ηπείρου νέο πρόγραμμα


Onesmart Promotion - 23/07/2019 - 0 σχόλια

Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II στην Περιφέρεια Ηπείρου νέο πρόγραμμα

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο : Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II στην Περιφέρεια Ηπείρου ήρθε για να δώσει πνοή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ήπειρο. Για τα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Θεσπρωτία είναι ένα ακόμα πλεονέκτημα η δημιουργία της ψηφιακής παρουσίας του εταιρικού προφίλ (brand).

Η Onesmart Promotion προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απόλυτα συμβατές με τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τις απαιτήσεις τους.

Συγκεκριμένα προσφέρουμε , Δημιουργία ή Αναδημιουτγία εταιρικού προφίλ, Έυρεση ονόματος και σχεδιασμός brand, Κατασκευή ή ανακατασκευή λογότυπου, ολοκληρωμένη μελέτη μάρκετινγκ, κατασκευή ιστοσελίδας, ανακατασκευή υπάρχουσας ιστοσελίδας, κατασκευή e-shop, ανακατασκευή e-shop, SEO, στόχευση περιεχομένου,  στόχευση επωνυμίας, στόχευση ανταγωνισμού, φιλοξενίας ιστοσελίδων σε ιδιόκτητους server (dedicated) , Στατική IP, Ασφάλεια SSL Green Bar, Μελέτη διαφήμισης Google, Διαφήμιση Google για 1 + 2 έτη πακέτο, Social Media ψηφιακό μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ περιεχομένου, Ιστότοποι συμβατοί πλήρως με AMEA  ήχος+εικόνα, Ηλεκτρονικές κρατήσεις, Σύνδεση με ERP για διαχείριση e-shop μέσα από εμπορικό πρόγραμμα, σύνδεση με πληρωμές τραπεζών και wallets κ.α.

Η εταιρεία μας προσφέρει επίσης ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη όλο τον χρόνο και management ψηφιακού μάρκετινγκ για την επιχείρησή σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ζητήστε και την δική μας προσφορά !

 


 

Σύνοψη προγράμματος:

Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Περιφέρειας Ηπείρου για να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενσωματώσουν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην λειτουργία τους ώστε να ανάπτυξουν ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.α. Ενισχύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙV της προκήρυξης. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Ε(1): Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Ε(2): Ηλεκτρονικές κρατήσεις
 • Ε(3): Εσωτερική οργάνωση με την αξιοποίηση ΤΠΕ
 • Ε(4): Διαχείριση παραγωγής με την αξιοποίηση ΤΠΕ
 • Ε(5): Ψηφιακή προβολή – Διαφήμιση
Αυτό το άρθρο σε ενδιαφέρει |   Η δύναμη της Voice Search

Κάθε δικαιούχος θα πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσει την Ε(5) και τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες ενέργειες Ε(1) ή Ε(2). Οι επιχειρήσεις θα ενισχύονται για χρονικό διάστημα έξι μηνών, με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 5.000€ έως 15.000€ ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το 80%. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Σε ποιους απευθύνεται

Αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

 • Δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν καθώς και θα πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου
 • Δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα XIV της παρούσας πρόσκλησης
 • Διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.

Περίοδος υποβολής

από 20/6/2019 έως 9/9/2019 (ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business) ΙΙ».

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες (ενδεικτικά): • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες (ενδεικτικά):

• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.

• Να δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα XIV της παρούσας πρόσκλησης.

• Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.

• Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις.

• Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ: Ορισμός προβληματικών της παρούσας πρόσκλησης.

Αυτό το άρθρο σε ενδιαφέρει |   Η εμπειρία του πελάτη: το «κρίσιμο» σημείο

• Να έχουν συσταθεί πριν τις 1/1/2018.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται στην Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία.

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται σε 4 βασικές κατηγορίες με σχετικές υποκατηγορίες:

 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Προβολή, προώθηση, δικτύωση
 • Δαπάνες προς τρίτους / τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός

€ 2.300.000

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να ενταχθούν πράξεις, έως το 150% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου δύναται να αυξήσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης στις περιπτώσεις που είτε προκύπτει ισοβαθμία των τελευταίων στην κατάταξη σχεδίων είτε υπάρχουν διαθέσιμοι από το ΕΠ πόροι για τη χρηματοδότηση των θετικά αξιολογημένων προτάσεων. Ως θετικά αξιολογημένες προτάσεις θεωρούνται όλες όσες είναι παραδεκτές.

Σχετικά αρχεία

Εκφράστε την αντίδρασή σας
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on "Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II στην Περ..." A few seconds ago
0/5 (0 Reviews)
Author avatar

Onesmart Promotion

https://1sm.gr
Υπηρεσίες Branding & Digital Marketing. Μειώνουμε τα αρνητικά αποτελέσματα στο brand και δίνουμε λύσεις.

Σχετικά άρθρα

Στείλε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *